Orchestes betuleti – Skoczonos wiązowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio pod nazwą Rhynchaenus brufus. Ryjek długi i wąski, w stanie spoczynku silnie podgięty pod ciało. Oczy wypukłe, położone blisko siebie – cecha diagnostyczna rodzaju. Ubarwienie ciała czerwonobrunatne; zapiersie i przednia część odwłoka są czarne. Na pokrywach brak widocznego desenia. Tylne uda wydłużone i zgrubiałe, co wiąże się z umiejętnością wybicia się z podłoża przed rozwinięciem skrzydeł.

Francja – Oxelaëre 13.05.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 13.05.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Stare Babice koło Warszawy 01.07.2018 Fot. Marek W.Kozłowski

Stare Babice koło Warszawy 01.07.2018 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Rzadko znajdowany, miejscami liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, aleje
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-2.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Gatunek związany z wiązami. Larwy minują liście, imagines żerują na młodych pączkach i liściach
  7. Podobne. Inne czerwonawe gatunki z plemienia Rhamphini różnią się m.in. mniej lub bardziej widocznym deseniem na pokrywach; preferują też inne rośliny żywicielskie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Marie Lou Legrand
  9. O.betuleti w bazie BioMap

Rodzaj Orchestes - Skoczonos


avidal

Leave a Reply