Magdalis cerasi – Wałczyk jarzębowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek stosunkowo długi, lekko zakrzywiony ku dołowi, dłuższy u samicy. Oczy płaskie. Przedplecze relatywnie wąskie w porównaniu do innych gatunków z rodzaju. Pokrywy czarne z wyraźną rzeźbą. Nogi czarne; przednie uda bez zębowatego wyrostka. Czułki jednolicie czarne; człony apikalne u samca silnie wydłużone.

Niemcy – Brühl 07.06.2020 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

Warszawa – Ursynów 23.05.2022 ♂ Fot. prof. Marek W.Kozłowski

Niemcy – Brühl 07.06.2020 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, polany, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 2.4-4.2 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – mazowieckie. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście i pączki kwiatowe rozmaitych drzew i krzewów liściastych, zwłaszcza z rodziny różowatych; żerują głównie nocą. Larwy rozwijają się w gałęziach
  7. Podobne. Samca najpewniej zidentyfikować na podstawie wydłużonych członów wierzchołkowych czułków (podobne ma tylko znacznie jaśniej ubarwiony Magdalis barbicornis). Samica podobna do innych czarnych gatunków z rodzaju – różnią się one w zależności od gatunku częściowo żółtymi czułkami (np. u Magdalis ruficornis), obecnością zęba na przednich udach (np. u Magdalis armigera i Magdalis phlegmatica), wypukłymi oczami (np. u Magdalis ruficornis) bądź delikatniejszą rzeźbą pokryw
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Marek W.Kozłowski
  9. M. cerasi w bazie BioMap

Rodzaj Magdalis - Wałczyk


avidal

Leave a Reply