Magdalis armigera – Wałczyk wiązowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało czarne, matowe. Ryjek stosunkowo długi, zakrzywiony ku dołowi, dłuższy u samicy. Na bokach przedplecza dobrze wykształcone i widoczne ostre wyrostki (ząbki). Pokrywy nieco szersze od tylnej krawędzi przedplecza. Nogi i czułki niemal całkowicie czarne.

Magd.armigera

Kraków 18.05.2019 Fot. Maksymilian Syratt

M.armigera

Kraków 18.05.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, parki, ogrody, aleje; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-5.1 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Liście wiązów; larwy żerują w drewnie wiązów
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, w tym Magdalis carbonaria; identyfikacja na podstawie fotografii terenowych może być utrudniona
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Lasecki
  10. M.armigera w bazie BioMap

Rodzaj Magdalis - Wałczyk


avidal

Leave a Reply