Sphragisticus nebulosus – Oszczecik łaciak

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Ciało owalne. Boczne krawędzie przedplecza jasno obwiedzione, z długimi włoskami wyrastającymi z ciemnych plamek – ich liczba waha się od 5 do 7. Scutellum czarne, zwykle z dwoma łezkowatymi, żółto-białymi, rozdzielonymi plamkami w części apikalnej. Pokrywy czarno plamkowane.

S nebulosus

Łódzki Ogród Botaniczny 08.05.2016

S.nebulosus

Łódzki Ogród Botaniczny 08.05.2016 Widoczne włoski na bocznych krawędziach przedplecza

Widzew 02.10.2016 Identyfikacja Grzegorz Gierlasiński

Widzew 02.10.2016 Identyfikacja Grzegorz Gierlasiński

Romanów 08.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 08.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

 1. Liczebność. Nierzadki
 2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny otwarte, chętnie o piaszczystym podłożu skąpo porośniętym roślinnością; w tym tereny ruderalne
 3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Wysysa rozmaite rośliny zielne
 7. Podobne. Jasne krawędzie przedplecza występują również u gatunków z rodzaju Peritrechus, krawędzie te jednak pozbawione są długich włosków, a scutellum nie ma tak wyraźnych żółtych, rozdzielonych, łezkowatych plamek. Także inne gatunki z rodziny
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Kalisiak avidal
 9. Rozmieszczenie
 10. S.nebulosus w bazie BioMap
 11. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply