Lepismina persica/pluriseta

Zygentoma – Rybiki
Należą do rodziny Lepismatidae. Gatunki z rodzaj Lepismina są niewielkimi szczeciogonkami o zwartej budowie i szybkich ruchach. Podejrzewa się, że wszystkie gatunki tego rodzaju związane są z pustynnymi mrówkami, chociaż ciągle nie wiadomo na jakich zasadach. Charakteryzują się zupełnym brakiem łusek w pokryciu ciała. Zamiast tego, tułów i odwłok porasta futerko z gęstych, czarnych szczecinek. Głowa pokryta jasnobrunatnymi szczecinkami. Czułki, nogi i szczeciny odwłokowe żółte. Rodzaj ten wymaga rewizji oraz możliwych synonimizacji wydzielonych obecnie czterech oddzielnych gatunków.

Izrael 05.02.2018 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Zasięg. Bliski Wschód, Azja Mniejsza – w tym Izrael, Syria, Kuwejt, Arabia Saudyjska
  2. Siedlisko. Tereny pustynne
  3. Wymiary. Długość ciała do 5 mm
  4. Aktywność. Prawdopodobnie cały rok, dorosłe szczeciogonki żyją zwykle kilka lat
  5. Lokalizacja. Izrael. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite szczątki organiczne. Gatunki myrmekofilne. Nie znany jest poziom integracji ze społecznością mrowiska. Prawdopodobnie są komensalami. Nie wiadomo czy kradną mrówkom pokarm ingerując w trofalaksję jak ma to miejsce wypadku szczeciogonka Atelura formicaria 
  7. Podobne. Inne rybiki – brak jednoznacznych uzgodnień co do systematyki rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. Uwagi 2. Identyfikację potwierdził Nikola Szucsich

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply