Spilomicrus spp.

Diapriidae
Ciało smukłe, czarne, lśniące, relatywnie skąpo i krótko owłosione. Odwłok wrzecionowaty, najszerszy w połowie długości. Nogi zwykle żółtobrązowe; uda lekko zgrubiałe. Czułki osadzone na wypukłości twarzowej; trzonek czułków wydłużony, pozostałe człony mniej więcej tej samej długości i szerokości (brak buławki). Przezroczyste skrzydła o silnie zredukowanym użyłkowaniu wystają poza daleko odwłok. Pokładełko nie jest widoczne.

Nisko 24.10.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 29.10.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 24.10.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Zapewne przynajmniej niektóre gatunki są liczne
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie znajdą gatunki żywicielskie; zapewne plastyczne ekologicznie
  3. Wymiary. Długość ciała 1-4 mm; przeciętnie 2.5-3.3 mm. Samce w zależności od gatunku nieco mniejsze lub znacznie mniejsze od samic
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami parazytoidami poczwarek muchówek, rzadziej stadiów preimaginalnych innych rzędów owadów; przypuszczalnie także pajęczaki, a zwłaszcza roztocze mogą być żywicielami
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny różnią się m.in. budową czułków i długością skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Laura Lisowska i David Notton

Nisko 29.10.2022 Fot. Marcin Szot


avidal

Leave a Reply