Nehalennia speciosa – Iglica mała

Coenagrionidae – Łątkowate
Głowa z poprzeczną, niebieską linią między oczami, która u starszych osobników często przybiera rudawą barwę. Odwłok i tułów z wierzchu metalicznie zielone, od spodu niebieskie – u starszych osobników spód i boki ciała stają się miedzistorude. Uda białe z krótkimi, ciemnymi lampasami nad kolanami.  Golenie i stopy ciemne. Pterostigma jasna.

Okolice Męcikału 19.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Okolice Męcikału 19.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Okolice Męcikału 19.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Poligon Nadarzyce 11.06.2021 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadka, nieliczna. Znana głównie z północnej części kraju EN EN
  2. Biotop. Strefy z roślinnością szuwarową, zwłaszcza o charakterze torfowiskowym; chętnie w obrębie lasów sosnowych
  3. Wymiary. Długość ciała 24-26 mm. Rs 22-32 mm. Najmniejsza ważka Europy
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie. Osobnik odnaleziony podczas sympozjum odonatologicznego
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Wszystkie inne ważki są przede wszystkim wyraźnie większe, co w terenie natychmiast jest zauważalne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Ryszard Orzechowski
  9. N.speciosa u Ewy Miłaczewskiej

Rezerwat Jezioro Mętne 19.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Rezerwat Jezioro Mętne 19.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Poligon Nadarzyce 11.06.2021 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply