Nehalennia speciosa – Iglica mała

Coenagrionidae – Łątkowate
Głowa z poprzeczną, niebieską linią między oczami, która u starszych osobników często przybiera rudawą barwę. Odwłok i tułów z wierzchu metalicznie zielone, od spodu niebieskie – u starszych osobników spód i boki ciała stają się miedzistorude. Uda białe z krótkimi, ciemnymi lampasami nad kolanami.  Golenie i stopy ciemne. Pterostigma jasna.

Poligon Nadarzyce 11.06.2021 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadka, nieliczna. Znana głównie z północnej części kraju EN EN
  2. Biotop. Strefy z roślinnością szuwarową, zwłaszcza o charakterze torfowiskowym; chętnie w obrębie lasów sosnowych
  3. Wymiary. Długość ciała 24-26 mm. Rs 22-32 mm. Najmniejsza ważka Europy
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Osobnik odnaleziony podczas sympozjum odonatologicznego
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Wszystkie inne ważki są przede wszystkim wyraźnie większe, co w terenie natychmiast jest zauważalne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. N.speciosa u Ewy Miłaczewskiej

Poligon Nadarzyce 11.06.2021 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply