Coenagrion scitulum – Łątka zalotna

Coenagrionidae – Łątkowate
Znana też pod nazwą łątka turzycowa. Ubarwienie ciała niebieskie lub zielone z czarnym ornamentem; czarne akcenty na odwłoku silnie rozbudowane – tergity 6 i 7 u obu płci niemal całkowicie czarne, często z metalicznym zielonym nalotem. Na 2-im segmencie odwłoka rysunek przyjmujący kształt pucharu, przy czym ramiona boczne mogą być częściowo lub całkowicie zredukowane. Pterostigma romboidalna, brązowa – nigdy czarna.

Belgia 01.08.2015 Fot. Gilles San Martin

Hiszpania – Granada 01.05.2021 Fot. Simon Oliver

Belgia 28.06.2020 Fot. Gilles San Martin

  1. Status. Brak współczesnych stanowisk – odnaleziona w naszym kraju tylko raz, w latach 20-tych ubiegłego wieku
  2. Siedlisko. Wolno płynące i stacjonarne zbiorniki wodne z bogata roślinnością szuwarową
  3. Wymiary. Długość ciała 30-34 mm. Rs około 40 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Belgia, Hiszpania. Występowanie w Polsce na wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny można odróżnić po kształcie plamki na 2-im segmencie odwłoka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin Simon Oliver
  9. C.scitulum u Ewy Miłaczewskiej

Belgia 13.06.2021 Fot. Gilles San Martin

Odwłok z rysunkiem w kształcie pucharu na 2-im segmencie Fot. Gilles San Martin


avidal

Leave a Reply