Coenagrion puella – Łątka dzieweczka

Coenagrionidae – Łątkowate
Niebieskie ( samce), lub zielonkawe ( samice ) ważki równoskrzydłe. Na 2 segmencie odwłoka samców czarny wzór w kształcie litery „U”. U samic wzór ten jest nieregularny i rozleglejszy.

Park Poniatowskiego 27.05.2012 Samiec

Łódź – Park Poniatowskiego 27.05.2012 Samiec

Widzew 24.06.2012 Samiec

Łódź – Widzew 24.06.2012 Samiec

Widzew 12.06.2009

Widzew 12.06.2009

Młynek 25.05.2012 Samica

Łódź – Młynek 25.05.2012 Samica

  1. Liczebność. Najpospolitsza i najliczniejsza z naszych ważek
  2. Biotop. Małe i duże wody stojące oraz wolno płynące
  3. Wymiary. Długość ciała 30-35 mm. Rs 40-45 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady. Drapieżne larwy polują na wodne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne łątki mają min. odmienny wzór na 2 segmencie, podobnie jak Enallagma cyathigerum, czy gatunki z rodzaju Ischnura
  8. Uwagi. Autorem poznańskich obserwacji jest Andrzej Hańca
Młynek 25.05.2012

Młynek 25.05.2012

Widzew 26.05.2010

Widzew 26.05.2010

Grotniki 17.04.2010 Larwa

Grotniki 17.04.2010 Larwa

C.puella mating

Poznań – Stawy Moraskie 01.06.2008 Tandem Fot. Andrzej Hańca

C.puella mating.

Poznań – Stawy Moraskie 01.06.2008 Składanie jaj Fot. Andrzej Hańca

C.puella

Poznań – Stawy Moraskie 01.06.2008 In copula Fot. Andrzej Hańca

C.puella.

Poznań – Stawy Moraskie 01.06.2008 Fot. Andrzej Hańca

C puella

Poznań – Stawy Moraskie 01.06.2008 Samica Fot. Andrzej Hańca

Dodaj komentarz