Erythromma lindenii – Oczobarwnica jeziorna

Coenagrionidae – Łątkowate
Samica: tułów zielono-czarny. Odwłok z wierzchu czarny, na bokach zielono-niebieski. Oczy zielone. Samiec niebiesko-czarny; na tergitach 3-6 czarne skierowane, ostro ku przodowi ciała plamki, tergity 8 i 9 czarne. Oczy niebieskie.

Gryżyna 16.07.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

Gryżyna 16.07.2009 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Zdecydowanie rzadka i bardzo lokalna, w miejscach występowania bywa jednak liczna. Występuje jedynie w środkowo-zachodniej Polsce
  2. Siedlisko. Jeziora z roślinnością zanurzoną
  3. Wymiary. Długość ciała 30-36 mm. Rs do 42 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Ubarwienie ciała podobne do łątek z rodzaju Coenagrion, które różnią się deseniem na odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski

avidal

Leave a Reply