Erythromma najas – Oczobarwnica większa

Coenagrionidae – Łątkowate
Ciało czarne z zielonymi bokami tułowia u samic i niebieskimi u samców. 8 segment odwłoka czarny, u samic zielony na bokach. Oczy samic pomarańczowożółte, oczy samców intensywnie czerwone.

Jemiołów 23.05.2011 Fot. Ryszard Orzechowski

Jemiołów 23.05.2011 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Stojące, rzadziej wolno płynące zbiorniki z roślinnością pływającą
  3. Wymiary. Długość ciała do 38 mm. Rs do 48 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U Erythromma viridulum 8 segment odwłoka samców jest na bokach niebieski, a ich oczy nieco mniej intensywnie czerwone
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ryszard Orzechowski

Leave a Reply