Erythromma najas – Oczobarwnica większa

Coenagrionidae – Łątkowate
Ciało czarne z zielonymi bokami tułowia u samic i niebieskimi u samców. 8 segment odwłoka czarny, u samic zielony na bokach. Oczy samic pomarańczowo-żółte, oczy samców intensywnie czerwone.

Karolinka koło Mińska Mazowieckiego ♂ 16.06.2020 Fot. Krystian Ołdak

Jemiołów 23.05.2011 Fot. Ryszard Orzechowski

Jemiołów 23.05.2011 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Stojące, rzadziej wolno płynące zbiorniki z roślinnością pływającą
  3. Wymiary. Długość ciała do 38 mm. Rs do 48 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, pomorskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U Erythromma viridulum 8 segment odwłoka samców jest na bokach niebieski, a ich oczy nieco mniej intensywnie czerwone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Krystian Ołdak Ryszard Orzechowski

Kaszuby Północne 03.06.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro


avidal

Leave a Reply