Erythromma najas – Oczobarwnica większa

Coenagrionidae – Łątkowate
Ciało czarne z zielonymi bokami tułowia u samic i niebieskimi u samców. 8 segment odwłoka czarny, u samic zielony na bokach. Oczy samic pomarańczowożółte, oczy samców intensywnie czerwone.

Karolinka koło Mińska Mazowieckiego 16.06.2020 Fot. Krystian Ołdak

Jemiołów 23.05.2011 Fot. Ryszard Orzechowski

Jemiołów 23.05.2011 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Stojące, rzadziej wolno płynące zbiorniki z roślinnością pływającą
  3. Wymiary. Długość ciała do 38 mm. Rs do 48 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U Erythromma viridulum 8 segment odwłoka samców jest na bokach niebieski, a ich oczy nieco mniej intensywnie czerwone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Krystian Ołdak Ryszard Orzechowski

avidal

Leave a Reply