Coenagrion ornatum – Łątka ornatum

Coenagrionidae – Łątkowate
Znana też pod nazwą łątka turzycowa. Ubarwienie ciała niebieskie z czarnym ornamentem. Na 2-im segmencie odwłoka rysunek przyjmujący kształt trójzęba, przy czym ramiona boczne mogą być częściowo zredukowane, nie połączone z podstawą, a ramię środkowe jest wyraźnie krótsze od ramion bocznych. U samicy segmenty 3-8 odwłoka silniej zaczernione, niż u samca. Pterostigma ciemna, jasno obwiedziona.

Austria 26.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Status. Lokalna, zdecydowanie rzadka. Gatunek ustępujący, objęty ochroną gatunkową ścisłą. W Polsce na południu kraju, zwłaszcza na Wyżynie Lubelskiej CR
  2. Siedlisko. Rowy melioracyjne i wolno płynące, niezacienione cieki wodne na podmokłych łąkach
  3. Wymiary. Długość ciała 30-34 mm. Rs około 40 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny można odróżnić po kształcie plamki na 2-im segmencie odwłoka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.ornatum u Ewy Miłaczewskiej

avidal

Leave a Reply