Coenagrion hastulatum – Łątka halabardówka

Coenagrionidae – Łątkowate
Znana też jako łątka stawowa. Samice zwykle czarnozileone, samce czarnoniebieksie. na drugim segmencie odwloka czarna plama w kształcie ostrza halabardy – stąd nazwa gatunkowa.

Ldzań 14.07.2020 Fot. Barnaba

Ldzań 14.07.2020 Fot. Barnaba

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Zbiorniki stacjonarne z bogatą roślinnością szuwarową; chętnie na torfowiskach niskich i pośrednich
  3. Wymiary. Długość ciała 31-34 mm. Rs 40-50 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny można odróżnić po kształcie plamki na 2-im segemncie odwłoka, deseniu na dalszych segmentach oraz po budowie przysadek odwłokowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Barnaba
  9. C.hastulatum u Ewy Miłaczewskiej

avidal

Leave a Reply