Ischnura pumilio – Tężnica zmienna

Coenagrionidae – Łątkowate
Zwana też teżnicą małą. Samice bardzo zmiennie ubarwione; młode osobniki zwykle pomarańczowe, te w pełni dojrzałe oliwkowozielone, brązowe, lub czerwone, oraz rzadko niebieskie  – są to samice o ubarwieniu androchromatycznym. Wierzchnia strona wszystkich segmentów odwłoka czarna. Samce o czarnym z wierzchu i niebieskim ( lub zielonym u młodych osobników ) na spodniej stronie odwłoku; w odróżnieniu od samic caly ostatni, 9 segment odwłoka, oraz 1/3 segmentu 8 są niebieskie, bez zaczernienia na wierzchniej stronie.

Piaskownia Grabówka 04.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 04.06.2015 Młoda samica Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 04.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 04.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolita i liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Niewielkie zbiorniki wodne, w tym śródpolne i śródłąkowe rowy, stawy, rozlewiska, a nawet większe kałuże
  3. Wymiary. Długość ciała 26-31 mm. Rs 30-36 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Opolskie. Na Wyżynie Łódzkiej nieliczna i trudna do odnalezienia
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Zdecydowanie bardziej rozpowszechniona Ischnura elegans, u której segment 8 odwłoka jest u obu płci niebieski
  8. Uwagi. Tężnicę małą obserwowała Monika Pastrykiewicz

Dodaj komentarz