Ischnura pumilio – Tężnica zmienna

Coenagrionidae – Łątkowate
Zwana też teżnicą małą. Samice bardzo zmiennie ubarwione; młode osobniki zwykle pomarańczowe, te w pełni dojrzałe oliwkowo-zielone, brązowe lub czerwone, oraz rzadko niebieskie – są to samice o ubarwieniu androchromatycznym. Wierzchnia strona wszystkich segmentów odwłoka czarna. Samce o czarnym z wierzchu i niebieskim (lub zielonym u młodych osobników) na spodniej stronie odwłoku; w odróżnieniu od samic cały ostatni, 9 segment odwłoka, oraz 1/3 segmentu 8 są niebieskie, bez zaczernienia na wierzchniej stronie.

Piaskownia Grabówka 04.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 04.06.2015 Młoda ♀ Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 04.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 04.06.2015 ♀ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Status. Pospolita, liczna lokalnie
  2. Siedlisko. Niewielkie zbiorniki wodne, w tym śródpolne i śródłąkowe rowy, stawy, rozlewiska, a nawet większe kałuże
  3. Wymiary. Długość ciała 26-31 mm. Rs 30-36 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Opolskie, pomorskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Zdecydowanie bardziej rozpowszechniona Ischnura elegans, u której segment 8 odwłoka jest u obu płci niebieski
  8. Uwagi. Tężnicę małą obserwowali Peter Senn Monika Pastrykiewicz

Gdynia 08.08.2019 Fot. Peter Senn


avidal

Leave a Reply