Sympetrum pademontanum – Szablak przepasany

Libellulidae – Ważkowate
Znany też jako szablak plamoskrzydły. Samica: odwłok brązowy, pterostigmy białe. Samiec: odwłok i pterostigmy czerwone. Nogi u obu płci czarne, a skrzydła z szerokimi brązowymi przepaskami.

Piaskownia Grabówka 08.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 08.08.2015 Samica Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 08.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 08.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Rzadki i nieliczny; zwykle obserwuje się pojedyncze osobniki na rozproszonych stanowiskach
  2. Biotop. Najchętniej wolno płynące cieki wodne na otwartym, nasłonecznionym terenie, w tym rowy melioracyjne i kanały. Także niewielkie akweny stacjonarne, zwłaszcza świeżo powstałe
  3. Wymiary. Długość ciała do 32 mm. Rs 45-55 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Opolskie, podlaskie; obecny w całym kraju. W okolicach Łodzi z pewnością bardzo rzadki
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Dzięki przepasanym skrzydłom niepowtarzalny
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Monika Pastrykiewicz i Marx 44
  9. Uwagi 2. Wybrany najpiękniejszą ważką roku 2011 w Polsce
S.pademontanum

Podlasie 21.07.2010 Fot. Marx 44

Dodaj komentarz