Sympetrum pademontanum – Szablak przepasany

Libellulidae – Ważkowate
Znany też jako szablak plamoskrzydły. Samica: odwłok brązowy, pterostigmy białe. Samiec: odwłok i pterostigmy czerwone. Nogi u obu płci czarne, a skrzydła z szerokimi brązowymi przepaskami.

Świętokrzyskie ♂ Fot. Mariusz Gwardjan

Piaskownia Grabówka 08.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 08.08.2015 ♀ Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 08.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 08.08.2015 ♀ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Rzadki i nieliczny; zwykle obserwuje się pojedyncze osobniki na rozproszonych stanowiskach
  2. Biotop. Najchętniej wolno płynące cieki wodne na otwartym, nasłonecznionym terenie, w tym rowy melioracyjne i kanały. Także niewielkie akweny stacjonarne, zwłaszcza świeżo powstałe
  3. Wymiary. Długość ciała do 32 mm. Rs 45-55 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Opolskie, świętokrzyskie, podlaskie; obecny w całym kraju. W okolicach Łodzi z pewnością bardzo rzadki
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Dzięki przepasanym skrzydłom niepowtarzalny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Mariusz Gwardjan Marx 44 Monika Pastrykiewicz
  9. Uwagi 2. Wybrany najpiękniejszą ważką roku 2011 w Polsce
S.pademontanum

Podlasie 21.07.2010 ♀ Fot. Marx 44


avidal

Leave a Reply