Orthetrum brunneum – Lecicha południowa

Libellulidae – Ważkowate
Znana też jako lecicha brązowica. Samica żółtobrązowa, bez jasnych pasów na tułowiu. Tułów i odwłok samca w całości pokryte niebieskim nalotem.

Białystok 21.07.2020 ♀ Fot. Almandyn

Białystok 21.07.2020 ♀ Fot. Almandyn

Grabówka 08.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 08.08.2015 ♂ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Rzadka, lokalnie na południu kraju bywa liczna LC
  2. Biotop. Glinianki, rowy melioracyjne, żwirownie, rzadziej naturalne, wolnopłynące cieki wodne; unika torfowisk
  3. Wymiary. Długość ciała do 45 mm. Rs 65-75 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie, podlaskie. Na Wyżynie Łódzkiej – o ile w ogóle występuje – z pewnością bardzo rzadka
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Nieco mniejsza Orthetrum coerulescens
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Almandyn Monika Pastrykiewicz
Grabówka 09.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 09.08.2015 In copula Fot. Monika Pastrykiewicz


avidal

Leave a Reply