Orthetrum brunneum – Lecicha południowa

Libellulidae – Ważkowate
Znana też jako lecicha brązowica. Samica żółtobrązowa, bez jasnych pasów na tułowiu. Tułów i odwłok samca w całości pokryte niebieskim nalotem.

Grabówka 08.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 08.08.2015 Samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 09.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 09.08.2015 In copula Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Rzadka, lokalnie, na południu kraju,  bywa liczna. Czerwona Lista kat. LC
  2. Biotop. Glinianki, rowy melioracyjne, żwirownie, rzadziej naturalne, wolnopłynące cieki wodne; unika torfowisk
  3. Wymiary. Długość ciała do 45 mm. Rs 65-75 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie. Na Wyżynie Łódzkiej – o ile w ogóle występuje – z pewnością bardzo rzadka
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Nieco mniejsza Orthetrum coerulescens
  8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Monika Pastrykiewicz

Dodaj komentarz