Anax parthenope – Husarz ciemny

Aeshnidae – Żagnicowate
Znany również jako husarz mniejszy, lub husarz drapieżca. Tułów brązowy, bez barwnych pasów na bokach. Odwłok zwykle ciemnobrązowy u samic, szaroczarny u samców; na przedniej krawędzi 2 tergitu żółta przepaska, Tergity 2 i 3 na ogół niebieskie, jednak zwłaszcza u samic mogą one być w tym samym kolorze, co reszta odwłoka. Oczy zielone.

Krępna 21.08.2010 Fot. Monika Pastrykiewicz

Krępna 21.08.2010 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Duże, stojące zbiorniki wodne, chętnie antropogeniczne
  3. Wymiary. Długość ciała do 75 mm. Rs 90-105 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie rzadki
  6. Pokarm. Bezkręgowce, w tym inne ważki
  7. Podobne. Osobniki bez niebieskiej barwy na tergitach 2 i 3 przypominają Aeshna isoceles
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Monika Pastrykiewicz

avidal

Leave a Reply