Anax parthenope – Husarz ciemny

Aeshnidae – Żagnicowate
Znany również jako husarz mniejszy lub husarz drapieżca. Tułów brązowy, bez barwnych pasów na bokach. Odwłok zwykle ciemnobrązowy u samic, szaro-czarny u samców; na przedniej krawędzi 2 tergitu żółta przepaska, Tergity 2 i 3 na ogół niebieskie, jednak zwłaszcza u samic mogą one być w tym samym kolorze, co reszta odwłoka. Oczy zielone.

Warszawa 27.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 27.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 27.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Krępna 21.08.2010 Fot. Monika Pastrykiewicz

Krępna 21.08.2010 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Status. Rzadki, lokalnie liczny
  2. Siedlisko. Duże, stojące zbiorniki wodne, chętnie antropogeniczne
  3. Wymiary. Długość ciała do 75 mm. Rs 90-105 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Bezkręgowce, w tym inne ważki
  7. Podobne. Osobniki bez niebieskiej barwy na tergitach 2 i 3 przypominają Aeshna isoceles
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Monika Pastrykiewicz

Warszawa 25.07.2022 Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply