Cordulegaster boltonii – Szklarnik leśny

Cordulegastridae
Oczy u dojrzałych osobników połyskująco zielone, stykające się w jednym punkcie na środku głowy. Trójkąt potyliczny żółty. Tułów czarno-żółty. Odwłok czarny z parzystymi żółtymi plamkami na środku tergitów i znacznie mniejszymi na tylnych krawędziach tergitów.

Zielony Bór 13.07.2020 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 21.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 21.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Rzadki. Wykazywany z zachodniej i południowej Polski VU VU
  2. Siedlisko. Czyste, wartko płynące leśne potoki górskie i podgórskie, oraz wąskie śródleśne i śródłąkowe rzeczki na nizinach; unika wysokich gór
  3. Wymiary. Długość ciała do 80 mm. Rs 90-115 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U Cordulegaster bidentata trójkąt potyliczny jest czarny, a na tylnych krawędziach tergitów brak małych żółtych plamek
  8. Uwagi. Szklarnika leśnego odszukał – Ryszard Orzechowski
Lubuskie 21.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 21.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply