Cordulegaster boltonii – Szklarnik leśny

Cordulegastridae
Oczy u dojrzałych osobników połyskująco zielone, stykające się w jednym punkcie na środku głowy. Trójkąt potyliczny żółty. Tułów czarnożółty. Odwłok czarny z parzystymi żółtymi plamkami na środku tergitów i znacznie mniejszymi na tylnych krawędziach tergitów.

Zielony Bór 13.07.2020 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 21.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 21.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki VU VU
  2. Biotop. Czyste, wartko płynące leśne potoki górskie i podgórskie, oraz wąskie śródleśne i śródłąkowe rzeczki na nizinach ; unika wysokich gór
  3. Wymiary. Długość ciała do 80 mm. Rs 90-115 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Wykazywany z zachodniej i południowej Polski – w centrum kraju nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U Cordulegaster bidentata trójkąt potyliczny jest czarny, a na tylnych krawędziach tergitów brak małych żółtych plamek
  8. Uwagi. Szklarnika leśnego odszukał Ryszard Orzechowski
Lubuskie 21.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 21.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply