Leucorrhinia caudalis – Zalotka spłaszczona

Libellulidae – Ważkowate
Odwłok charakterystycznie rozszerzony, u samców wyraźnie maczugowaty. Przednia część odwłoka (głównie segmenty 3-5) z silnym, białym nalotem, u samic z żółtymi plamami na tergitach; tylna część odwłoka czarna. U klasycznych samic odwłok czarny, bez białego nalotu, w zamian z wyraźniejszymi żółtymi plamami na tergitach 1-6. Oczy brązowe. Pterostigmy samic czarne, samców białe. Tylne skrzydła mniej, lub bardziej zażółcone u nasady.

Jemiołów 23.05.2011Fot. Ryszard Orzechowski

Jemiołów 23.05.2011 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, lokalnie bywa liczna. Czerwona Lista kat. NT
  2. Biotop. Starorzecza i wody stojące z roślinnością pływającą i zanurzoną; chętnie stawy z grążelami i grzybieniami, na których siadają samce
  3. Wymiary. Długość ciała 36-38 mm. Rs 55-64 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Na Wyżynie Łódzkiej możliwa odnalezienia, lecz z pewnością bardzo rzadka
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Leucorrhinia albifrons o nie tak wyraźnie rozszerzonym odwłoku
  8. Uwagi. Zalotkę spłaszczoną odnalazł Ryszard Orzechowski

avidal

Leave a Reply