Anax imperator – Husarz władca

Aeshnidae – Żagnicowate
Tułów zielony, odwłok niebieski, z brązowym lub czarnym deseniem; u samca ubarwienie jest żywsze, bardziej jaskrawe. Oczy zielononiebieskie. Golenie u samic brązowoczarne, u samców czarne. Tuż przed nasadą skrzydeł, na przedtułowiu, dwie trójkątne plamy – niebieskie u samca, zielone u samicy.

A.imperator

Grabówka 01.06.2015 Samiec ze złowioną Libellula depressa Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 01.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 01.06.2015 Samica Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolity, lecz niełatwo podejść husarze w pozie spoczynkowej
  2. Biotop. Zarośnięte brzegi wolnopłynących, lub stojących zbiorników wodnych, jednak może odlatywać bardzo daleko od miejsca wylęgu; jest jednym z najlepszych lotników w świecie owadów
  3. Wymiary. Długość ciała do 84 mm. Rs 90-110 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie, Lubuskie. Obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce, w tym inne ważki
  7. Podobne. Niektóre żagnice z rodzaju Aeshna oraz niebieska forma barwna Anax parthenope
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Monika Pastrykiewicz i Marek Adamski
  9. A.imperator u Ewy Miłaczewskiej
A imperator

Łęgi Słubickie 08.06.2018 Samiec Fot. Marek Adamski

A.imperator

Łęgi Słubickie 08.06.2018 Samiec Fot. Marek Adamski

Dodaj komentarz