Anax imperator – Husarz władca

Aeshnidae – Żagnicowate
Tułów zielony, odwłok niebieski, z brązowym lub czarnym deseniem; u samca ubarwienie jest żywsze, bardziej jaskrawe. Oczy zielononiebieskie. Golenie u samic brązowoczarne, u samców czarne. Tuż przed nasadą skrzydeł, na przedtułowiu, dwie trójkątne plamy – niebieskie u samca, zielone u samicy.

A.imperator

Grabówka 01.06.2015 ♂ ze złowioną Libellula depressa Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 01.06.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Piaskownia Grabówka 01.06.2015 ♀ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolity, lecz niełatwo podejść husarze w pozie spoczynkowej
  2. Biotop. Zarośnięte brzegi wolnopłynących, lub stojących zbiorników wodnych, jednak może odlatywać bardzo daleko od miejsca wylęgu; jest jednym z najlepszych lotników w świecie owadów
  3. Wymiary. Długość ciała do 84 mm. Rs 90-110 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie, Lubuskie. Obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce, w tym inne ważki
  7. Podobne. Niektóre żagnice z rodzaju Aeshna oraz niebieska forma barwna Anax parthenope
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Adamski Monika Pastrykiewicz
  9. A.imperator u Ewy Miłaczewskiej
A imperator

Łęgi Słubickie 08.06.2018 ♂ Fot. Marek Adamski

A.imperator

Łęgi Słubickie 08.06.2018 ♂ Fot. Marek Adamski


avidal

Leave a Reply