Libellula depressa – Ważka płaskobrzucha

Libellulidae – Ważkowate
Odwłok szeroki, grzbietobrzusznie spłaszczony, u samca z niebieskim nalotem, u samicy żółty. Przy nasadzie wszystkich skrzydeł ciemna plama.

Niemcy – Schavener Heide 30.06.2019 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

L.depressa

Rezerwat Spała 07.06.2016 ♀ Fot. Jacek Strojny

Dolina Rządzy 26.06.2022 ♂ Fot. Paweł Głowacki

Lublinek 2013 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2013 ♂ Fot. Jacek Strojny

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Najczęściej wokół małych, słabo zarośniętych zbiorników wodnych, także okresowych. Samce są terytorialne, chętnie zajmują eksponowane stanowiska, takie jak wystające nad lustro wody uschnięte łodygi, aby kontrolować rewir
  3. Wymiary. Długość ciała do 50 mm. Rs 65-80 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – łódzkie, lubuskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Owady. Zagrzebane zwykle w mule larwy również drapieżne
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Marek R.Swadzba Jacek Strojny Lucyna Bugiera

Dolina Rządzy 26.06.2022 ♀ Fot. Paweł Głowacki

L.depressa

Łódź – Lublinek 07.06.2015 ♂ Fot. Jacek Strojny

Chociszewo 21.05.2022 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Dolina Rządzy 26.06.2022 ♂ Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply