Libellula depressa – Ważka płaskobrzucha

Libellulidae – Ważkowate
Odwłok szeroki, grzbietobrzusznie spłaszczony, u samca z niebieskim nalotem, u samicy żółty. Przy nasadzie wszystkich skrzydeł ciemna plama.

L.depressa

Rezerwat Spała 07.06.2016 ♀ Fot. Jacek Strojny

Lublinek 2013 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2013 ♂ Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Najczęściej wokół małych, słabo zarośniętych zbiorników wodnych, także okresowych. Samce są terytorialne, chętnie zajmują eksponowane stanowiska, takie jak wystające nad lustro wody uschnięte łodygi, aby kontrolować rewir
  3. Wymiary. Długość ciała do 50 mm. Rs 65-80 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady. Zagrzebane zwykle w mule larwy również drapieżne
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Strojny
L.depressa

Łódź – Lublinek 07.06.2015 ♂ Fot. Jacek Strojny

Leave a Reply