Orthetrum albistylum – Lecicha białoznaczna

Libellulidae – Ważkowate
Oczy zielone. Na bokach ciała jasne pasy. Odwłok samca bladoniebieski, tylko 4 ostatnie segmenty czarne. Odwłok samicy żółty z czarnymi liniami na tergitach. Nogi czarne, u samicy z jasnymi smugami na udach. Skrzydła o czarnym użyłkowaniu i czarnych pterostigmach.

Kazimierski Park Krajobrazowy 06.06.2022 ♀ Fot. Paweł Głowacki

Kazimierski Park Krajobrazowy 06.06.2022 ♀ Fot. Paweł Głowacki

Kampinoski Park Narodowy – Mokre Łąki 17.06.2017 ♀ Fot. Paweł Głowacki

Choszczówka 02.08.2020 ♂ Fot. Krystian Ołdak

  1. Liczebność. Dawniej rzadka i lokalna, obecnie regularnie spotykana w wielu regionach kraju
  2. Biotop. Wolno płynące cieki wodne i wody stojące o słabo zarośniętych brzegach – w tym stawy i glinianki
  3. Wymiary. Długość ciała około 50 mm. Rs do 80 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Na Wyżynie Łódzkiej – o ile w ogóle występuje – z pewnością bardzo rzadka
  6. Pokarm. Bezkręgowce, które aktywnie łowi
  7. Podobne. U Orthetrum cancellatum brak jasnych pasów na boku tułowia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Krystian Ołdak
  9. O.albistylum u Ewy Miłaczewskiej

Warszawa 14.08.2022 Fot. Paweł Głowacki

Dolina Rządzy 26.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 11.06.2022 ♂ Fot. Paweł Głowacki


avidal

2 thoughts on “Orthetrum albistylum – Lecicha białoznaczna

Leave a Reply