Crocothemis erythraea – Szafranka czerwona

Libellulidae – Ważkowate
Tułów, odwłok i nogi samicy brązowożółte. Samiec całkowicie intensywnie czerwony; młode samce żółtobrązowe. U obu płci nasady skrzydeł przyżółcone.

16.06.2015 Samica Fot. Monika Pastrykiewicz

16.06.2015 Samica Fot. Monika Pastrykiewicz

16.06.2015 Dojrzały samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

16.06.2015 Dojrzały samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

16.06.2015 Samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

16.06.2015 Samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

05.07.2015 Młody samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

05.07.2015 Młody samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Rzadka – gatunek południowy, migrujący i poszerzający zasięg coraz bardziej na północ kraju
  2. Biotop. Glinianki, torfianki, żwirownie, starorzecza i inne wody stojące bogate w roślinność częściowo zanurzoną; chętnie miejsca izolowane, jak minizatoczki
  3. Wymiary. Długość ciała do 58 mm. Rs 36-45 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Opolskie. W centralnej Polsce bardzo rzadka
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Niektóre szablaki z rodzaju Sympetrum
  8. Uwagi. Szafrankę obserwowała Monika Pastrykiewicz

Dodaj komentarz