Onychogomphus forcipatus – Smaglec ogonokleszcz

Gomphidae – Gadziogłówkowate
Znany również jako smaglec pasiasty. Kontrastowo ubarwiona ważka różnoskrzydła. Oczy wyraźnie rozdzielone czołem. Nogi czarne z jasnymi, niezbyt wyraźnymi żółtymi smugami. Na końcu odwłoka samca niepowtarzalne, kleszczowate narządy analne.

Dolina Piławy 21.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 12.06.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

  1. Liczebność. Rzadki; lokalnie liczny
  2. Biotop. Głównie okolice czystych, kamienistych rzek, strumieni i potoków
  3. Wymiary. Długość ciała około 50 mm. Rs do 65 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady (gdzie zwykle jest liczny), zachodniopomorskie. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce
  7. Podobne. U szklarnika Cordulegaster bidentata oczy stykają się ze sobą, a samiec nie ma tak charakterystycznych narządów analnych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Jacek Strojny avidal
O.forcipatus mating

Sine Wiry 25.06.2015 Fot. Jacek Strojny

Dolina Piławy 12.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 12.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 12.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015 ♂

Dolina Piławy 12.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 21.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 12.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 12.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 21.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015 ♂


avidal

2 thoughts on “Onychogomphus forcipatus – Smaglec ogonokleszcz

Leave a Reply