Onychogomphus forcipatus – Smaglec ogonokleszcz

Gomphidae – Gadziogłówkowate
Znany również jako smaglec pasiasty. Kontrastowo ubarwiona ważka różnoskrzydła. Oczy wyraźnie rozdzielone czołem. Nogi czarne z jasnymi, niezbyt wyraźnymi żółtymi smugami. Na końcu odwłoka samca niepowtarzalne, kleszczowate narządy analne.

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

  1. Liczebność. Rzadki; lokalnie liczny
  2. Biotop. Głównie okolice czystych, kamienistych rzek, strumieni i potoków
  3. Wymiary. Długość ciała około 50 mm. Rs do 65 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, gdzie zwykle jest liczny. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce
  7. Podobne. U szklarnika Cordulegaster bidentata oczy stykają się ze sobą, a samiec nie ma tak charakterystycznych narządów analnych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Strojny avidal
O.forcipatus mating

Sine Wiry 25.06.2015 Fot. Jacek Strojny


avidal

Leave a Reply