Gomphidae – Gadziogłówkowate

Duże ważki różnoskrzydłe o oczach szeroko rozstawionych u obu płci. Większość gatunków przybiera jaskrawo żółte, zielone i czarne barwy.
W Polsce występują 4 gatunki, z czego 2 objęte są ochroną gatunkową.

G.flavipes Gomphus flavipes – Gadziogłówka żółtonoga
Las żeromiński 07.05.2014 Gomphus vulgatissimus – Gadziogłówka pospolita
Sine Wiry 25.06.2015 Onychogomphus forcipatus – Smaglec ogonokleszcz
99 Ophiogomphus cecilia – Trzepla zielona

Zobacz też:
Gomphus pulchellus – Gadziogłówka jeziorna
Onychogomphus uncatus – Smaglec niebieskooki

Leave a Reply