Chalcolestes viridis – Pałątka zielona

Lestidae – Pałątkowate
Obie płci metalicznie zielono ubarwione, często z miedzianym połyskiem. Dolna połowa boków odwłoka matowa; na granicy między błyszcząca, a matową częścią tułowia charakterystyczny dla gatunku szpikulcowaty deseń. Nasada skrzydeł brązowa. Pterostigmy  jasnobrązowe.

Lubuskie 07.07.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 07.07.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

Poznań 19.09.2020 Strzałką zaznaczono klinowate wcięcie, pomiędzy górną (metalicznie zabarwioną), a dolną połową (matową) boku przedplecza. Cecha jednoznacznie identyfikująca gatunek w rodzinie Lestidae Fot. Andrzej Hańca

  1. Status. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Siedlisko. Wody stojące i wolno płynące; chętnie stawy rybne i akweny antropogeniczne
  3. Wymiary. Długość ciała do 45 mm. Rs 50-58 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie, wielkopolskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce. Larwy żywią się początkowo pierwotniakami, a potem głównie skorupiakami
  7. Podobne. Pozostałe łątki, które można wykluczyć na podstawie cech podanych na wstępie opisu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Ryszard Orzechowski

Poznań 21.09.2020 Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply