Chalcolestes viridis – Pałątka zielona

Lestidae – Pałątkowate
Obie płci metalicznie zielono ubarwione, często z miedzianym połyskiem. Dolna połowa boków odwłoka matowa; na granicy między błyszcząca, a matową częścią tułowia charakterystyczny dla gatunku szpikulcowaty deseń. Nasada skrzydeł brązowa. Pterostigmy  jasnobrązowe.

Lubuskie 07.07.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 07.07.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Biotop. Wody stojące i wolno płynące; chętnie stawy rybne i akweny antropogeniczne
  3. Wymiary. Długość ciała do 45 mm. Rs 50-58 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie. W okolicach Łodzi niezbyt liczna
  6. Pokarm. Bezkręgowce. Larwy żywią się początkowo pierwotniakami, a potem głównie skorupiakami
  7. Podobne. Pozostałe łątki, które można wykluczyć na podstawie cech podanych na wstępie opisu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski

Dodaj komentarz