Myrmeleon erythrocephalus – Mrówkolew barwnogłowy

Myrmeleontidae – Mrówkolwowate
Głowa jaskrawo pomarańczowa, tylko w tylnej części intensywnie żółta. Tułów szaro-czarny z żółtą plamą grzbietową. Skrzydła mlecznobiało użyłkowane z licznymi, kontrastowo czarnymi plamkami.

Queensland – Talegalla Weir 14.02.2021 Fot. Scott W.Gavins

Queensland – Talegalla Weir 29.12.2017 Fot. Scott W.Gavins

  1. Zasięg. Wschodnie wybrzeże Australii
  2. Siedlisko. Piaszczyste tereny otwarte, zwłaszcza przy skrajach lasów
  3. Wymiary. Długość ciała około 40 mm, nie licząc czułków
  4. Aktywność. Październik – kwiecień
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Owady, pyłek. Larwy są drapieżne; czyhają na ofiary w lejkach przygotowanych na piasku
  7. Podobne. Nietrudny do zidentyfikowania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Scott W. Gavins

avidal

Leave a Reply