Graphopsocus cruciatus – Rytnik plamisty

Stenopsocidae
Odwłok, nogi i czułki białe (kolana i stopy przyciemnione). Głowa i nieco „garbate” przedplecze żółte, brunatno plamkowane. Skrzydła z charakterystycznym dla gatunku deseniem.

G.cruciatus

Łódź – BRUS 17.11.2019

Moszczenica 25.10.2020

Łódź – BRUS 20.09.2020

G.cruciatus

Łódź – BRUS 08.06.2019

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, zadrzewienia
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.5 mm. Długość przedniego skrzydła 3-3.4 mm
  4. Aktywność. Cały rok, ale zimą wyraźnie mniej liczny – najłatwiej go zaobserwować w okresie od maja do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Porosty, pleśnie, grzybnia
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznemu deseniowi na skrzydłach łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Gatunek słynie z zadziwiających przystosowań rozrodczych – samice wykształciły penisokształtne, kolczaste organy, którymi pobierają nasienie od samca ze zmodyfikowanej, przypominającej żeńską waginę kieszonki
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – BRUS 20.09.2020


avidal

Leave a Reply