Limnephilus griseus – Bagieniec siwek

Limnephilidae – Bagiennicowate
Znany tez jako bagiennik szary, lub bagieniec brązowawy. Skrzydła szarosiwe z brunatnoczarnym, kontrastowym deseniem; zdarzają się jednak osobniki o mało kontrastowych, brązowawych skrzydłach. W połowie długości skrzydła jasna, ukośna, plama o kształcie charakterystycznym dla gatunku. W połowie długości skrzydła jasna plama w kształcie rombu, ograniczona ciemniejszymi smugami. Domki larw zbudowane z detrytusu, rzadziej z ziaren piasku.

Gdynia 18.05.2007 Fot. Peter Senn

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki zalewowe, mokradła śródpolne, brzegi okresowych zbiorników wodnych, pobrzeża niewielkich zbiorników leśnych. Larwy chętniej rozwijają się w wodach zimnych
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-12 mm. Długość przedniego skrzydła 9-13 mm. Rs 19-30 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj i sierpień – wrzesień/październik, a czasem aż do grudnia; przechodzi diapauzę letnią
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu, lecz potrafią spijać rosę. Larwy żywią się glonami i szczątkami roślinnymi
  7. Podobne. Pozostałe bagieńce różnią się deseniem na skrzydłach; identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa bardzo trudna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Peter Senn
  9. Uwagi 2. Identyfikacja profesor Edyta Buczyńska

avidal

Leave a Reply