Climaciella brunnea – Pajęcznica brązowa

Należy do niewielkiej rodziny sieciarek Mantispidae (chwytówkowate), która nie ma reprezentanta w entomofaunie Polski. Ubarwienie podstawowe ciała na ogół kasztanowobrązowe (poza czarnym częściowo tułowiem i czarnymi udami a także spodem odwłoka) z licznymi żółtymi znaczeniami – imituje klecanki z rodzaju Polistes, w tym Polistes comanchus. Detale ubarwienia ulegają znacznej zmienności w zależności od lokalizacji i gatunku klecanki, która występuje w zasięgu danej populacji. Przedplecze silnie wydłużone, przypomina szyję. Przednie nogi zmodyfikowane w efektywne narządy chwytne, w stanie spoczynku złożone na podobieństwo scyzoryka. Skrzydła silnie przyciemnione wzdłuż krawędzi kostalnej. Czułki ze świetliście rozjaśnionymi, żółtymi wierzchołkami.

Meksyk 29.09.2021 Fot. Robb Navarro

Meksyk 29.09.2021 Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Ameryka Północna (od południowej Kanady po Meksyk) i Ameryka Środkowa
  2. Biotop. Leśne polany i skraje lasów, łąki i murawy; znajdowane zwykle na kwiatach i na roślinności zielnej
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 20-30 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do września
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines są drapieżne, chwytają zdobycz podobnie jak modliszki, za pomocą zmodyfikowanych przednich nóg; żywią się również nektarem. Larwy przyczepiają się dzięki wyspecjalizowanej przyssawce do ciała przechodzącego pająka (zwykle z rodziny Lycosidae) i czekają, aż zacznie formować kokon jajowy (dlatego ostatecznie zawsze przenoszą się na samicę). W międzyczasie żywią się hemolimfa pająka. Docelowo rozwijają się w kokonie jajowym gospodarza, gdzie wysysają pajęcze jaja
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem poszczególnych części ciała; zwykle są ciemniejsze, w znacznej mierze czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

avidal

Leave a Reply