Xenos vesparum

Strepsitera – Wachlarzoskrzydłe
Należy do rodziny pleszczykowatych Stylopidae. Samica larwokształtna, pozbawiona otworu gębowego, oczu, nóg i skrzydeł. Samiec w pełni uskrzydlony, wyposażony w oczy i nogi, z uwstecznionym narządem gębowym.

Chociszewo 18.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 18.08.2021 Puparia samców w odwłoku Polistes dominula Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo18.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie rozwijaja się klecanki z rodzaju Polistes 
  3. Wymiary. Długość ciała poniżej 5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Samce żyją bardzo krótko, co najwyżej kilka dni – umiera niemal natychmiast po akcie kopulcji
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Samce nie pobierają pokarmu. Samice i larwy są pasożytami Polistes dominula, rzadziej innych klecanek – samice imagines, a larwy także stadiów preimaginalnych. Rozwijają się w tergitach gospodarza. Dojrzałe samice wysuwają fragment odwłoka znanego pod nazwą cephalothorax na zewnątrz tergitu, aby mogło dojść do kopulacji. Poprzez wystawiony na zewnątrz odwłok wydostają się również larwy. Jeśli larwy uczyniły to w gnieździe klecanki, mają ułatwione zadanie odnalezienia larwy gospodarza, do której wnikają. Jeśli do ewakuacji doszło w terenie, larwy postępuja podobnie do trójpazurkowców Meloe – chwytają się imagines odwiedzających kwiaty i inne części roślin, po czym zostają odtransportowane do gniazd
  7. Podobne. Inne gatunki z wachlaroskrzydłych, w tym pleszczyki z rodzaju Stylops
  8. Uwagi 2. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera
  9. Uwagi 3. Za cenne korekty dotyczące opisu gatunku dziękuję Pawłowi Jałoszyńskiemu

Chociszewo 18.08.2021 Widoczne puparia samców Fot. Lucyna Bugiera


avidal

2 thoughts on “Xenos vesparum

  1. Na zdjęciach są puparia samców (na ostatnim zdjęciu już puste). Samice nie wystawiają na zewnątrz odwłoków. Ciało samicy jest słabo zesklerotyzowane, białe; jedynie cephalothorax jest zesklerotyzowany (żółtawy) i to właśnie on jest wysuwany. W cephalothoraksie otwiera się kanał ekstragenitalny i tą drogą samce mogą kopulować. Również przez cephalothorax wydostają się larwy. Nic się nie rozwija „w tergitach gospodarza, pod oskórkiem” – tergit to jest właśnie grzbietowa część oskórka.

Leave a Reply