Lertha extensa

Nemopteridae
Skrzydła z dobrze widocznym, gęstym użyłkowaniem, przeźroczyste, bez plam i przyciemnień. Tylne skrzydła z imponująco długimi ogonkami o płatowato, podwójnie zgrubiałych wierzchołkach.

Armenia 29.06.2011 Fot. Heiner Ziegler

Armenia 29.06.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Zasięg. Kaukaz Południowy, Bliski Wschód, południowa Rosja, centralna Azja
  2. Biotop. Stepy, suche murawy
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem kwiatowym. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – tylko Lethra lederei i Lethra sofiae występują w Europie (bardzo lokalnie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler

avidal

Leave a Reply