Libelloides macaronius – Żupałek plamisty

Efektowna sieciarka należąca do rodziny żupałkowatych Ascalaphidae, która nie ma reprezentanta w faunie Polski. Ciało wyraźnie, czarno owłosione. Głowa i tułów w znacznej mierze czarne. Odwłok czarny, u samca z dobrze widocznymi przysadkami odwłokowymi. Czułki czarne, długie, zakończone buławkowato. Przednie skrzydła z czarnymi plamami na siatkowanym tle, u nasady silnie zażółcone. Tylne skrzydła z czarnymi plamami nasadowymi i żółtymi, szeroko, czarno obwiedzionymi żółtymi plamami wierzchołkowymi. Użyłkowanie obu par skrzydeł żółte.

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Rzadki i zwykle pojedynczo obserwowany, liczniejszy tylko na Półwyspie Bałkańskim. Zasięg obejmuje południową Europę
  2. Biotop. Nagrzane, kamieniste zbocza i inne ciepłe tereny otwarte oraz widne zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała około 25-30 mm. Rs 38-55 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. W słoneczne dni aktywny i płochliwy, w czasie spoczynku szybko składa skrzydła, w przeciwieństwie do żupałka ważkowatego. W chłodniejsze dni lata niechętnie
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Niewielkie owady, które chwyta w locie. Larwy również drapieżne, czyhają na drobne bezkręgowce pod kamieniami, w ściółce, pod mchem…
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – u żupałka księżycoplamego Libelloides longicornis brak czarnych plam na przednich skrzydłach, a żupałek ważkowaty Libelloides coccajus różni się kształtem plam na tylnych skrzydłach oraz czarnym użyłkowaniem
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury

avidal

Leave a Reply