Haplothrips leucanthemi – Wciornastek złocieniowiec

Phlaeothripidae – Kwietniczkowate
Ciało silnie wydłużone, brunatne do czarnego. Głowa o długości nieznacznie większej od szerokości, bardzo krótko oszczecona. Przedplecze rozszerzające się ku tyłowi, również skąpo i bardzo krótko oszczecone. Nogi czarne lub brunatne, poza żółtawymi przednimi stopami; zębowaty wyrostek na przednich stopach samca znacznie większy, niż u samicy. Czułki 8-segmentowe, czarne za wyjątkiem żółtawego członu 3-ego. Skrzydła u obu płci w pełni rozwinięte, u nasady ciemne, poza tym jasne; skrzydło przednie z 7-12 piórkami. W pozycji spoczynkowej skrzydła zachodzą na siebie.

Łuków 26.07.2020 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity, miejscami bardzo liczny
  2. Siedlisko. Łąki, skraje lasów, ugory, ogrody, parki, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 2.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; larwy do listopada
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Pyłek, soki roślinne. Najczęściej żerują na jastrunach, złocieniach, koniczynach i babkach
  7. Podobne. Liczne inne wciornastki, które można odróżnić po detalach ubarwienia ciała, czy też zwykle wyraźniejszym oszczeceniu głowy i przedplecza. Status bliźniaczego Haplothrips niger jest dyskusyjny – zapewne to tylko forma partenogenetyczna tego samego gatunku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

avidal

Leave a Reply