Nemoptera bipennis – Nitkoskrzydlak mrówkowiec

Nemopteridae
Skrzydła z dobrze widocznym, gęstym użyłkowaniem, białe lub bladożółte z brunatnym bądź czarnym deseniem charakterystycznym dla gatunku. Tylne skrzydła z imponująco długimi ogonkami – cecha diagnostyczna rodzaju.

Hiszpania – Granada 04.07.2020 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 10.06.2022 Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Półwysep Pirenejski i południowa Francja
  2. Biotop. Murawy o podłożu wapiennym, zwłaszcza w pobliżu mrowisk – gatunek myrmekofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 15-18 mm. Rs 50-60 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem kwiatowym. Larwy są drapieżne, łowią larwy i poczwarki mrówek
  7. Podobne. Dwa inne europejskie gatunki z rodzaju różnią się m.in. deseniem na skrzydłach i występują na Bałkanach (Nemoptera coa i Nemoptera sinuata)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Hiszpania – Granada 19.01.2018 Larwa Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply