Lachesilla greeni – Lalotek karlik

Lachesillidae – Dębowcowate
Znany tez jako lalotek maluszek. Ciało zwarte. Głowa brunatna, ciemniejsza od odwłoka. Odwłok bez brunatnych, poprzecznych przepasek na tergitach w zamian często z ciemnym desneim o kształcie niedomkniętego okręgu. Samice w pełni uskrzydlone (makropteryczne) lub ze skrzydłami zredukowanymi do bardzo krótkich kikutów (mikropteryczne), a niekiedy całkowicie bezskrzydłe (apteropteryczne). Samce zawsze brachypteryczne – ich skrzydła skrócone, ale dłuższe niż u mikropterycznych samic.

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, zadrzewienia; przebywa zwykle na pniach drzew lub na liściach
  3. Wymiary. Długość ciała 1-2 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju sa przede wsztskim przeciętnie zauważalnie większe (średnio 1.5-2.5 mm) i różnią się obecnością mniej lub bardziej wyraźnych, poprzecznych przepasek odwłokowych (szczególnie dobrze zaznaczonych u lalotka pluskwowatego Lachesilla pedicularia). Na ich odwłoku nie pojawia się deseń w kształcie niedomkniętego okręgu

avidal

Leave a Reply