Oxyethira flavicornis

Hydroptilidae – Wodolotkowate
Skrzydła pierzaste, brązowe z delikatnymi czarnymi i białymi smugami. W drugiej połowie skrzydła przy przedniej krawędzi duża biała plama. Czułki krótkie

Łuków 19.05.2017 Fot. Ricosz

  1. Status. W pobliżu jezior i dużych stojących zbiorników wodnych bywa liczny
  2. Siedlisko. Brzegi jezior i innych dużych stacjonarnych zbiorników, okazjonalnie wolno płynące cieki wodne
  3. Wymiary. Długość ciała 5 mm.
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Larwy wysysają glony
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

Ricosz

Leave a Reply