Hydroptilidae – Wodolotkowate

Rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików. Osiągają rozmiary 2-5 mm. W Polsce 23 gatunki. Ekologicznie są bardzo zróżnicowane, zasiedlają głównie rzeki i jeziora, ale także źródła i strumienie. Zaliczane są do wysysaczy-glonopijców.

Oxyethira flavicornis

Leave a Reply