Valenzuela gynapterus – Kusolotek borówkowiec

Caeciliusidae – Borowcowate
Ciało zwarte. Głowa ciemniejsza od tułowia. Tułów brązowy. Odwłok brązowożółty z mniej lub bardziej wyraźnym czerwonym odcieniem widocznym zwłaszcza w postaci nieostrych przepasek poprzecznych na tergitach – cecha diagnostyczna gatunku. Na odwloku często pojawia się ciemny deseń w kształcie niedomkniętego okręgu. Spotyka sie zarówno osobniki uskrzydlone (skrzydłą przezroczyste, lekko przyciemnione, bez wzorów), jak i bezskrzydłe.

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 16.07.2021

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, zadrzewienia. Imagines i larwy chętnie przesiadują na spodniej stronie liści dębów – obserwacja własna
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Maj – październik; zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Porosty, pleśnie i grzyby porastające gałęzie, pędy oraz liście drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju pozbawione sa czerwonego odcienia na odwłoku. Lalotki z rodzaju Lachesilla są jeszcze nieco mniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply