Athripsodes aterrimus – Wąsatek szuwarowiec

Leptoceridae – Niprzyrówkowate
Czułki długie, dłuższe u samców, naprzemiennie jasno i ciemno prążkowane. Skrzydła matowe, w różnych odcieniach brązu aż do prawie czarnych. Strzępina krótka, jaśniejsza od tła skrzydła

Łuków 04.06.2020 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, lokalnie liczny
  2. Biotop. Zasiedla roślinność jezior i rzek; głównie na nizinach
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień; jedno pokolenie w roku. Zimują larwy
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy zjadają rozdrobnione szczątki roślinne opadłe na dno zbiornika; okazjonalnie entomofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne chruściki np. Ceraclea dissimilis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

Ricosz

Leave a Reply