Libelloides lacteus – Żupałek mglisty

Ascalaphidae
Głowa i tułów czarne z żółtymi plamkami. Odwłok czarny, u samca z dobrze widocznymi przysadkami odwłokowymi. Czułki czarne, długie, zakończone buławkowato. Przednie skrzydła z rozległymi, mleczno-białymi plamami nasadowymi. Na tylnych skrzydłach mleczne plamy są jeszcze rozleglejsze, lecz w części nasadowej ustępują barwie smoliści czarnej. Uda i golenie jaskrawo żółte, stopy czarne.

Grecja 04.06.2008 ♀ Fot. Heiner Ziegler

Grecja 29.05.2008 ♀ Fot. Heiner Ziegler

  1. Zasięg. Południowa Francja, Włochy, Bałkany, Turcja
  2. Biotop. Suche murawy, łąki i ugory, zarośla kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała około 25-30 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Niewielkie owady, które chwyta w locie. Larwy również drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju na ogół wyraźnie różnią się deseniem na skrzydłach – najłatwiej pomylić go z Libelloides latinus i Libelloides coccajus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler

avidal

Leave a Reply