Libelloides latinus – Żupałek włoski

Ascalaphidae
Poprzednio pod nazwą Libelloides italicus. Głowa i tułów czarne z żółtymi plamkami. Odwłok czarny, u samca z dobrze widocznymi przysadkami odwłokowymi. Czułki czarne, długie, zakończone buławkowato. Przednie skrzydła przeźroczyste z rozległymi białymi lub żółtymi plamami nasadowymi. Tylne skrzydła niemal całkowicie białe lub żółte poza czarnymi plamami nasadowymi. Wierzchołki tylnych skrzydeł z wyraźnie zaznaczonym, siateczkowatym, ciemnym użyłkowaniem. Uda i golenie jaskrawo żółte, stopy czarne.

Toskania 19.06.2020 ♂ Fot. Marco Huang

Toskania 13.06.2020 Fot. Marco Huang

  1. Zasięg. Włochy, południowo-wschodnie krańce Francji
  2. Biotop. Suche murawy, łąki, wrzosowiska i ugory, zarośla kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała około 25-30 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Niewielkie owady, które chwyta w locie. Larwy również drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – najłatwiej pomylić go z Libelloides coccajus (zaczernienie tylnych skrzydeł jest bardziej rozległe) oraz z bardzo podobnym Libelloides lacteus (wierzchołki tylnych skrzydeł intensywniej zaciemnione, odmienny kształt czarnych plam nasadowych na skrzydłach)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marco Huang

avidal

Leave a Reply