Ameles decolor – Modliszka niepozorna

Mantidae – Modliszkowate
Wg niektórych źródeł w rodzinie Amelidae (zwykle w randze podrodziny Amelinae). Ubarwienie ciała szare lub brązowe, rzadziej zielone. Głowa trójkątna, oczy duże, zlewające się z tłem głowy. Skrzydła samicy zredukowane, zakrywają co najwyżej 1/4 długości odwłoka – samica nie potrafi latać, zamiast tego sprawnie, daleko i błyskawicznie odskakuje w chwili zagrożenia. Potrafi również bardzo szybko biegać. Skrzydła samca w pełni rozwinięte. Zmodyfikowane przednie nogi pełni funkcję narządów chwytnych.

Chorwacja – Vir 30.07.2018 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę i północną Afrykę. W wielu regionach liczna
  2. Biotop. Zakrzewione zbocza i murawy, łąki, inne nasłonecznione tereny otwarte; najczęściej przebywa na roślinach zielnych, nie wyżej niż 30 cm nad ziemią
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 28-30 mm
  4. Aktywność. Lato i jesień
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżna, poluje na rozmaite bezkręgowce; preferuje ofiary o niedużych rozmiarach i pozbawione obfitego owłosienia. Przy braku pokarmu samice wykazują tendencje do kanibalizmu
  7. Podobne. W Europie występuje jeszcze 8 innych gatunków z rodzaju – ich rozróżnienie bywa bardzo trudne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

Chorwacja – Vir 30.07.2018 Fot. Marek R. Swadzba

Chorwacja – Vir 30.07.2018 Fot. Marek R. Swadzba

Katalonia – Tossa de Mar 11.10.2021 Ameles sp. Fot. Marek R.Swadzba


avidal

Leave a Reply