Thermobia aegyptiaca – Ciepłolubek egipski

Zygentoma – Rybiki
Należy do rodziny Lepismatidae. Ciało smukłe, piaskowobeżowe z silnie kontrastowymi, czarnymi przepaskami na tergitach . Czułki i z trzy przydatkami odwłokowe (2 przysadki odwłokowe i nić ogonowa) są jasnobeżowe. Boki ciała z krótkimi, odstającymi włoskami.

Cypr 02.10.2023 Fot. Sebastian Czeczor

Cypr 02.10.2023 Fot. Sebastian Czeczor

  1. Zasięg. Grecja, Cypr, Egipt, Bliski Wschód, oraz środkowa, południowa i południowo-wschodnia Azja – od Turcji aż po Tajlandię
  2. Siedlisko. Znajdowany zwykle pod kamieniami, pod kawałkami drewna oraz w pobliżu kolonii termitów z rodzaju Psammotermes
  3. Wymiary. Długość ciała bez czułków i przydatków odwłokowych przeciętnie 7-9 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Cypr. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite szczątki organiczne zarówno roślinnego jak i zwierzęcego pochodzenia – w tym martwe owady
  7. Podobne. Nieco podobny ciepłolubek piekarniany Thermobia domestica ubarwiony jest mniej kontrastowo i zasiedla głównie budynki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sebastian Czeczor

avidal

Leave a Reply