Argyresthia brockeella – Licinek

Argyresthiidae – Licinkowate
Skrzydła przednie białe z brązowozłocistymi przepaskami układającymi się w deseń charakterystyczny dla gatunku.

ar-brockeella

Łuków 10.06.2019 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, doliny rzeczne, polany, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na olszach i brzozach
  7. Podobne. Przede wszystkim pospolity, żerujący na tych samych roślinach Argyresthia goedartella o bardzo podobnym deseniu na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A.brockella w bazie BioMap
  10. A.brockella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply