Pseudoswammerdamia combinella

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Głowa biała. Skrzydło przednie u nasady brązowe, dalej białe z obfitym, ciemnym przyprószeniem, czarnymi plamkami zgrupowanymi w czterech rzędach i dwiema większymi ciemnymi plamkami, z których jedna jest mniej więcej pośrodku skrzydła. Na końcu pomarańczowa plama z ciemną obwódką

Łuków 10.05.2016 Fot. Ricosz

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 16-16 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na tarninie
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P.combinella na Lepiforum

Ricosz