Cedestis gysseleniella

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Przednie skrzydła wąskie, białe, z trzema szerokimi, złocistopomarańczowymi przepaskami poprzecznymi o nieostrych krawędziach – przepaska zewnętrzna może zanikać lub przeciwnie – zlewać się z przepaską środkową.

Ced.grysseleniella

Łódzkie 06.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, lecz rzadko obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów iglastych i mieszanych (chętnie młodniki), ogrody, parki, w górach piętro kosówki
  3. Wymiary. Rs 10-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Gąsienice w kwietniu i maju
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na szpilkach sosen (w tym kosodrzewiny) i jodeł; prawdopodobnie także na krzewinkach borówek
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. C.gysselniella w bazie BioMap
  10. C.gysseleniella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply