Argyresthia semifusca

Argyresthiidae – Licinkowate
Na głowie biała „czuprynka”. Wierzch tułowia oraz przednia część tylnej krawędzi skrzydła pokryte są czysto białymi łuskami, co przy złożonych w stanie spoczynku skrzydłach tworzy łącznie szeroki, śnieżnobiały pas grzbietowy. Przednie skrzydła o brązowawym tle, często ze złocistym lub srebrzystym, mniej bądź bardziej intensywnym połyskiem.

Dąbrówka (nad Narwią) 10.08.2008 Fot. Witold Kamocki

  1. Status. Nieczęsto obserwowany, choć zapewne przynajmniej lokalnie bywa liczny
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, parki, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 10-13 mm – zalicza się do dużych reprezentantów rodzaju
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście głogów, jarząbów, śliw i zapewne innych różowatych
  7. Podobne. Nietrudno pomylić go z podobnie ubarwionymi Argyresthia spinosella i Argyresthia conjugella, u których brak złocistego połysku na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. A.semifusca na Lepiforum

avidal

Leave a Reply