Argyresthia glabratella

Argyresthiidae – Licinkowate
Skrzydła przednie srebrzystoszare lub żółtawoszare, metalicznie połyskujące. Na głowie złocista „czuprynka”.

Pruszków 29.05.2018 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 8-12 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec/lipiec. Zimuje gąsienica we wnętrzu igły
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice minują szpilki świerków
  7. Podobne. Przede wszystkim Argyresthia laevigatellus, który różni się nieco jaśniejszymi skrzydłami i jest związany ekologicznie z modrzewiami oraz rzadki Argyresthia bergiella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. A.glabratella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply