Argyresthia thuiella – Licinek tujowiaczek

Argyresthiidae – Licinkowate
Skrzydła przednie bladoszare lub białe z dwoma lub trzema ciemnymi plammai przy tylnej krawędzi skrzydła; przy złożonych w stanie spoczynku skrzydłach plamy te zlewają się w przepaski poprzeczne. Przy przedniej, kostalnej krawędzi skrzydła znajduje się 4 bądź 5 niewielkich, brązowawych plam.

Pruszków 06.07.2017 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 6-10 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice minują łuskowate i szpilkowate liście żywotników oraz innych cyprysowatych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny deseń przedniego skrzydła w zestawieniu z preferowaną rośliną żywicielską znacznie ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. A.thuiella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply